Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa London phố Wall
bank bonus 2014
(TBTCO) - Tiền thưởng năm 2014 mà các nhân viên ngân hàng tại London và phố Wall (Wall Street) nhận được sẽ thấp hơn so với năm trước, sau khi các bản thống kê chi trả của đa số ngân hàng lớn của Anh và Mỹ cho thấy nhiều hạng mục đã bị gạch đi.