Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa lòng yêu nghề
Anh Trần Xuân Thành
(TBTCVN) - Tốt nghiệp Học viện Ngân hàng và công tác tại ngân hàng được 11 năm, anh chuyển sang ngành Kho bạc Nhà nước (KBNN) khi vừa tròn 30 tuổi.