Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa lớp đảng viên mới
đảng viên mới
(TBTCO) - Sáng 8/6, tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ Tài chính phối hợp với Trường Bồi dưỡng cán bộ Tài chính (Bộ Tài chính) tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho hơn 100 đối tượng đảng viên mới đang công tác tại Bộ Tài chính và các đơn vị trực thuộc.