Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Lorijon Bacchi
sme
(TBTCO) - Kiểm soát tài chính và tính linh hoạt nhờ quản lý thanh toán tốt qua thẻ DN sẽ giúp DN, nhất là DNNVV, phát triển mạnh trong việc chuyển hoá môi trường kinh doanh. Đó là chia sẻ của bà Lorijon Bacchi, Giám đốc khu vực của Tập đoàn Visa tại Việt Nam, Lào và Campuchia.