Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Lữ đoàn 242
(TBTCO) - Họ đón tết ở ngoài “Mom”,đón giao thừa trong hầm tối, nghe nhịp xuân qua chiếc đài nhỏ, họ chúc nhau một năm mới mắt thêm tinh, chân thêm vững để cùng người bạn Pháo hướng ra biển, ngày đêm canh giữ biển trời thiêng liêng của Tổ quốc.Tết với những người lính Đại đội Pháo 85, Tiểu đoàn đảo Ngọc Vừng, Lữ đoàn 242,Quân khu 3 đơn giản là thế.
(TBTCO) - Được sự đồng ý của Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ Tài chính, Đoàn Thanh niên Cơ quan Bộ Tài chính đã phối hợp với Đoàn Thanh niên Lữ đoàn Bộ Binh phòng thủ đảo 242 tổ chức chương trình “Nghĩa tình Biên giới Hải đảo” tại Vân Đồn, Quảng Ninh.