Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa lũ lụt và lở đất
(TBTCO) - Đó là số tiền tổn thất do lũ lụt và lở đất ở bang Colorado, Mỹ trong tháng 9 nhưng không được bồi thường. Lý do được đưa ra là những tài sản tổn thất đều nằm ngoài chương trình Bảo hiểm lũ lụt quốc gia của Mỹ.