Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa lựa chọn nhà thầu
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng
(TBTCO) - Theo Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, quan điểm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ là lựa chọn nhà thầu một cách công khai, minh bạch, ưu tiên nhà thầu trong nước đủ năng lực. “Các khâu không để xảy trường hợp tương tự như dự án đường sắt đô thị Cát Linh- Hà Đông” - Phó Thủ tướng khẳng định.
Kè bảo vệ đê
(TBTCO) - UBND Thành phố Hà Nội (TP) đã ban hành Quyết định số 1094/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án cải tạo, sửa chữa các kè bảo vệ đê trên địa bàn thành phố Hà Nội.
chi phi
(TBTCO) - Bà Tôn Hoàng Hương (Đà Nẵng) hỏi Khi lập dự toán Ban quản lý dự án theo Thông tư số 05/2014/TT-BTC thì chi phí trong quá trình lựa chọn nhà thầu có đưa vào các biểu mẫu thu chi không?
mua sam tai san
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa có công văn số 9229/BTC-HCSN phổ biến về phân cấp thẩm quyền phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Quỹ Phòng chống tác hại thuốc lá (Quỹ PCTHTL).
(TBTCO) - Kho bạc Nhà nước Tiền Giang thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu Mua sắm Máy đếm tiền, Két sắt 4A, Tủ đựng tài liệu và Máy hút bụi.
(TBTCO) - Kho bạc Nhà nước tỉnh Tiền Giang thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự toán chi quỹ phát triển hoạt động ngành tại đơn vị năm 2015.
(TBTCO) - Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu dự án Bảo quản định kỳ mặt hàng thép dự trữ quốc gia.
(TBTCO) - Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc dự án Bảo quản định kỳ mặt hàng thép dự trữ quốc gia.
(TBTCO) - Kho bạc Nhà nước Tiền Giang thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc dự án Kế hoạch sử dụng quỹ phát triển hoạt động ngành tại đơn vị năm 2014.