Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Luật bảo hiểm tiền gửi
bhtg
(TBTCO) - Khi một khách hàng gửi nhiều khoản tiền khác nhau (không phân biệt gửi trực tuyến hay gửi trực tiếp) tại cùng một tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi thì tất cả các khoản tiền gửi này chỉ có hạn mức trả tiền bảo hiểm tối đa là 75 triệu đồng (bao gồm cả gốc và lãi).
(TBTCO) - Theo quy định tại Điều 18 Luật Bảo hiểm tiền gửi, những loại tiền gửi được bảo hiểm là tiền gửi bằng đồng Việt Nam của cá nhân gửi tại tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi dưới hình thức tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm, chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu.
c
(TBTCO) - Hiện nay, cơ sở pháp lý cao nhất điều chỉnh hoạt động bảo hiểm tiền gửi tại Việt Nam là Luật Bảo hiểm tiền gửi được Quốc hội thông qua ngày 18/6/2012, có hiệu lực từ ngày 1/1/2013 và hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.
hdbank
(TBTCO) - Những điều chỉnh mới trong Luật Bảo hiểm tiền gửi (BHTG) Việt Nam 2012 đã giúp BHTG Việt Nam như được khoác chiếc “áo pháp lý” vừa vặn hơn, đảm bảo cân bằng giữa chức năng quản lý nhà nước và bảo vệ tốt hơn quyền lợi của người gửi tiền.