Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa luật bảo hiểm xã hội sửa đổi
tre em
(TBTCO) - Trong dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội mới nhất, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị bổ sung quy định giao Chính phủ nghiên cứu thực hiện thí điểm chế độ trợ cấp trẻ em trong bảo hiểm xã hội bắt buộc.
bảo hiểm xã hội
(TBTCO) - Sáng 20/11, Quốc hội biểu quyết thông qua dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi với tỷ lệ tán thành hơn 71%. Luật gồm 9 chương, 125 điều; dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/1/2016.