Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa luật bảo vệ môi trường
ông-nguyễn-thượng-hiền
(TBTCO) - Thời gian qua, công tác quản lý chất thải nguy hại (CTNH) đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số bất cập như các cơ sở xử lý CTNH đều ở mức độ vừa và nhỏ, phân tán mà chưa có một cơ sở xử lý tập trung cấp vùng, quy mô lớn...
VCCI
(TBTCO) - Đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, trong dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) sẽ cắt giảm nhiều thủ tục hành chính, tích hợp các giấy phép bảo vệ môi trường, 1 giấy phép tích hợp 7 giấy phép. Điều này sẽ giảm chi phí tuân thủ pháp luật cho doanh nghiệp (DN).
nhập khẩu phế liệu
(TBTCO) - Chính phủ ban hành Nghị định số 40/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường. Trong đó, Nghị định số 40/2019/NĐ-CP có sửa đổi, bổ sung quy định về nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.
thue bvmt
(TBTCO) - Ngày 14/7, Viện Chiến lược Chính sách Tài chính (Bộ Tài chính) phối hợp với Vụ Chính sách Thuế và Trường đại học Tài chính Marketing tổ chức hội thảo “Hoàn thiện chính sách thuế, phí bảo vệ môi trường”.
xathai
(TBTCVN) - Việc đầu tư cho hệ thống xử lý chất thải chiếm chi phí rất cao, xây dựng đắt đỏ, vận hành khó khăn nên có những doanh nghiệp vẫn tìm cách xả trộm chất thải chưa qua xử lý ra môi trường, nhằm tiết kiệm chi phí.
hq
(TBTCO) - Chiều ngày 10/7/2014, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức họp báo công bố 5 Luật và 1 Nghị quyết vừa được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIII.