Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa luật biểu tình
LTL
(TBTCO) - Sau 5 năm triển khai Hiến pháp, Quốc hội, UBTVQH đã ban hành 69 trên tổng số 90 luật, pháp lệnh. Còn 21 dự án luật, pháp lệnh nằm trong Danh mục chưa được ban hành, trong đó có Luật về hội, Luật Biểu tình…
QH
(TBTCO) - Quốc hội yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền khẩn trương chuẩn bị dự án Luật sửa đổi, bổ sung các Luật về Đầu tư, kinh doanh, dự án Luật Biểu tình trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) xem xét.
ĐB Vũ Tiến Lộc
(TBTCO) - Sớm đưa vào xem xét, thông qua Luật sửa đổi các luật liên quan đến DN, Luật Biểu tình, Luật Phòng chống tác hại rượu bia... là những ý kiến được đề xuất trong phiên họp sáng 26/7 của Quốc hội về dự kiến chương trình xây dựng luật và pháp lệnh năm 2017 và điều chỉnh chương trình năm 2016.
45
(TBTCO) - Theo ông Nguyễn Văn Giàu, nội dung về đấu giá tài sản nợ xấu không thể đưa vào Luật Đấu giá tài sản được, bởi đây là trường hợp cá biệt, không theo thông lệ...
luật biểu tình
(TBTCO) - Dự án Luật biểu tình được lùi thời gian từ Chương trình cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 9 sang Chương trình cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII.
trần ngọc Vinh
(TBTCO) - “Đề nghị Quốc hội cho ý kiến về Luật biểu tình vào kỳ họp thứ 10 diễn ra vào tháng 10 tới và thông qua vào kỳ họp 11 để luật sớm có hiệu lực ngay trong năm 2016”, đại biểu (ĐB) Trần Ngọc Vinh (TP. Hải Phòng) kiến nghị.