Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Luật Chứng khoán
Luật Chứng khoán
(TBTCO) - Luật Chứng khoán (sửa đổi) có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2021. Do vậy, để luật được triển khai đồng bộ, hiệu quả, ngay trong năm 2020, UBCKNN sẽ tham mưu trình Bộ để trình Chính phủ ban hành 4 nghị định và Bộ Tài chính ban hành theo thẩm quyền hơn 10 thông tư quy định chi tiết.
Quốc hội nhất trí cao thông qua Luật Chứng khoán (sửa đổi)
(TBTCO) - Với 92,13% đại biểu Quốc hội tán thành, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Chứng khoán sửa đổi vào ngày 26/11/2019. Luật Chứng khoán sửa đổi gồm 10 chương, 135 điều, với nhiều nội dung, quy định mới được sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện và sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2021.
thông qua luật chứng khoán
(TBTCO) - Chiều 26/11, với số phiếu tán thành cao, 92,13% đại biểu Quốc hội (QH) tán thành, QH đã thông qua Luật Chứng khoán (sửa đổi). Theo đó, Luật đã quy định Bộ Tài chính chịu trách nhiệm thực hiện quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán (TTCK).
Luật Chứng khoán sửa đổi: Nhiều vấn đề quan trọng được bổ sung, hoàn thiện
(TBTCO) - Trong ngày 22/10, Quốc hội đã nghe báo cáo giải trình, tiếp thu và thảo luận về dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi).
TP
(TBTCVN) - Tham dự phiên thảo luận ngày 22/10 tại Quốc hội về dự thảo Luật Chứng khoán (sửa đổi), Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã có phát biểu giải trình và tiếp thu các nội dung được đại biểu Quốc hội góp ý, đặc biệt là vấn đề về trái phiếu riêng lẻ.
CK
(TBTCO) - Bộ Tài chính cho rằng, chào bán trái phiếu riêng lẻ của công ty không đại chúng cần quy định thực hiện theo cả 2 luật để đảm bảo khung khổ pháp lý đồng bộ, rõ ràng. Luật DN quy định quyền của DN huy động vốn trái phiếu, Luật Chứng khoán quy định nguyên tắc chung về chào bán trái phiếu.
MTAT
(TBTCO) - Sáng 22/10, Quốc hội đã nghe báo cáo giải trình, tiếp thu và thảo luận về dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi). Một trong những đề xuất của đại biểu Quốc hội là cần bổ sung chế tài xử phạt vi phạm khác trong lĩnh vực chứng khoán, bên cạnh hình thức xử phạt bằng tiền mặt.
Giữ nguyên quyền đại diện vốn nhà nước tại sở giao dịch chứng khoán
(TBTCO) - Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục cho ý kiến về dự án Luật Chứng khoán sửa đổi. Tại phiên họp, các đại biểu đều thống nhất việc tăng thẩm quyền cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước song phải phù hợp quy định pháp luật hiện hành.
UBCK
(TBTCO) - Sau nhiều lần thảo luận, nội dung về tăng thẩm quyền cho Uỷ ban Chứng khoán nhà nước (UBCKNN) vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau. Tại phiên họp ngày 9/9, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho rằng việc tăng thẩm quyền của UBCKNN không được vượt quy định hiện hành.