Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Luật Chứng khoán sửa đổi
Mô hình UBCK đang phù hợp thực tiễn và thông lệ quốc tế
(TBTCO) - Thảo luận về dự thảo Luật Chứng khoán sửa đổi tại Quốc hội chiều 13/6, trong số 19 ý kiến phát biểu, có tới 9 ý kiến đồng tình với quy định Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thuộc Bộ Tài chính như hiện hành, trong khi, chỉ có 5 ý kiến đề nghị Ủy ban Chứng khoán nên thuộc Chính phủ.
thị trường chứng khoán
(TBTCO) - Cho ý kiến về dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi) tại Quốc hội (QH) vừa qua, nhiều đại biểu (ĐB) QH đồng tình giữ mô hình tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) như hiện nay, bởi thị trường đang hoạt động hiệu quả, thay vào đó cần tăng tính độc lập, tăng thẩm quyền cho ủy ban này.
Hoàng Quang Hàm
(TBTCO) - Nhìn vào mục tiêu, nguyên tắc hoạt động, chức năng nhiệm vụ thì UBCKNN trực thuộc ai không phải là vấn đề cốt lõi, mà quan trọng là phải đảm bảo tính độc lập và quy định rõ trách nhiệm, trao đủ thẩm quyền, nguồn lực để cơ quan này có đủ năng lực quản lý, giám sát TTCK.
trần văn lâm
(TBTCO) - Đại biểu (ĐB) Quốc hội Trần Văn Lâm (Bắc Giang) đề nghị cần trao cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thẩm quyền điều tra của cơ quan quản lý cạnh tranh, để làm trong sạch thị trường, tăng uy tín của thị trường chứng khoán Việt Nam trên trường quốc tế.
Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng
(TBTCO) - Thảo luận về dự thảo Luật Chứng khoán (sửa đổi) chiều 13/6, trong số 19 ý kiến phát biểu, có tới 9 ý kiến đồng tình với quy định UBCKNN thuộc Bộ Tài chính, trong khi, chỉ có 5 ý kiến đề nghị UBCKNN nên thuộc Chính phủ. Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cũng đã giải trình tường tận về quy định này.
đại biểu Vũ Thị Lưu Mai
(TBTCO) - Trong bối cảnh hiện nay, nên giữ quy định Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thuộc Bộ Tài chính. Cần rà soát các quy định nhằm đảm bảo tính chủ động, tự chịu trách nhiệm của UBCKNN và không cần thiết phải thành lập thêm một đầu mối thuộc Chính phủ.
MSCI nâng hạng TTCK Việt Nam
(TBTCO) - Dù kỳ vọng được nâng hạng trong kỳ này không nhiều, nhưng nếu Luật Chứng khoản (sửa đổi) chính thức có hiệu lực thì chắc chắn sẽ tác động mạnh tới quan điểm đánh giá của MSCI về Việt Nam. Đây là nhận định của SSI Retail Research trong báo cáo khả năng tiếp cận thị trường của MSCI mới đây.
Sửa đổi Luật Chứng khoán
(TBTCO) - Thừa ủy quyền của Thủ tướng, chiều 6/6, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã trình bày Tờ trình dự thảo Luật Chứng khoán (sửa đổi). Với nhiều điểm mới, dự thảo luật có phạm vi điều chỉnh bao quát hơn, bao gồm cả hoạt động thị trường, chủ thể thị trường và hoạt động quản lý nhà nước.
Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng
(TBTCO) - Chiều 6/6, thừa ủy quyền của Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã trình bày Tờ trình dự thảo Luật Chứng khoán (sửa đổi). Với nhiều điểm mới, dự thảo luật có phạm vi điều chỉnh bao quát hơn, bao gồm cả hoạt động thị trường, chủ thể thị trường và hoạt động quản lý nhà nước.