Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa luật đầu tư 2014
Luật Doanh nghiệp
(TBTCO) - Thực tế thực hiện Luật Doanh nghiệp 2014 (LDN) trong hơn 3 năm qua cho thấy, LDN tồn tại khá nhiều vướng mắc, bất cập. Do đó, việc sửa LDN cần được thực hiện một cách căn bản, toàn diện, thậm chí nên viết lại LDN.
kinh doanh
(TBTCO) - Sau 16 năm, số giấy phép con do các bộ, ngành, chính quyền địa phương ban hành trái luật đã tăng đột biến lên đến 4.000. Thậm chí, việc ban hành điều kiện kinh doanh không đúng thẩm quyền, trái với luật diễn ra tràn lan.
chứng khoán
(TBTCO) - Trong phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính có 13 ngành nghề quy định điều kiện đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài, và đều thống nhất với các cam kết quốc tế, chỉ có ngành nghề kinh doanh chứng khoán có quy định pháp luật mở hơn.