Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Luật Đầu tư và quản lý vốn đầu tư của nhà nước vào sản xuất
bo truong dinh tien dung
(TBTCO) - Chiều 23/5/2014, Quốc hội đã được nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày tờ trình dự án Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh.