Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa luật doanh nghiệp
ho
(TBTCVN) - Bên cạnh những mặt tích cực, Dự thảo Luật Doanh nghiệp sửa đổi còn nhiều thiếu sót.
Luật Doanh nghiệp
(TBTCO) - Thực tế thực hiện Luật Doanh nghiệp 2014 (LDN) trong hơn 3 năm qua cho thấy, LDN tồn tại khá nhiều vướng mắc, bất cập. Do đó, việc sửa LDN cần được thực hiện một cách căn bản, toàn diện, thậm chí nên viết lại LDN.
ĐT
(TBTCO) - Nhiều ý kiến chưa đồng tình với việc phân cấp cho bộ, ngành, UBND cấp tỉnh quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án thuộc thẩm quyền của Thủ tướng quy định tại Điều 31 Luật Đầu tư.
Kinh doanh
(TBTCO) - Tại dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp đang được Bộ Kế hoạch và Đầu tư soạn thảo, hơn 20 điều kiện kinh doanh dự kiến sẽ được bãi bỏ, trong đó có kinh doanh mua bán nợ, kinh doanh dịch vụ xoa bóp…
DN
(TBTCO) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang chủ trì soạn thảo dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp. Một trong nhiều nội dung sửa đổi là khái niệm về doanh nghiệp nhà nước (DNNN).
vốn nhà nước
(TBTCO) - Vốn góp của Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam tại Công ty CP Phụ tùng máy số 1 không phải vốn nhà nước mà là vốn của công ty cổ phần có vốn của Nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp khác.
Cán bộ, công chức Cục Thuế Bắc Nin0h làm việc với DN
(TBTCVN) - Năm 2018, để công tác thu hồi nợ thuế đạt hiệu quả cao nhất, Cục Thuế Bắc Ninh đã quán triệt đến từng cán bộ, công chức bộ phận quản lý nợ phải xác định rõ trách nhiệm của mình không ngại khó, không ngại va chạm...
thaogokhokhanchodoanhnghiep
(TBTCO) - Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp về dự thảo Nghị quyết về một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sự phát triển của doanh nghiệp.
dieu-kien-kinh-doanh
(TBTCO) - Sau hơn 1 năm triển khai, Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp 2014 đã phát sinh vướng mắc, gây khó cho DN. Do vậy, cần rà soát lại để tìm kiếm những điểm bất hợp lý và còn chưa tương thích để điều chỉnh. Nếu cần thiết thì bãi bỏ để phục vụ sự phát triển lâu dài của DN.