Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Luật Doanh nghiệp (sửa đổi)
UBKT
(TBTCO) - Ngày 23/3, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tiếp tục cho ý kiến dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi). Một vấn đề lớn còn chưa thống nhất là việc có quy định về hộ kinh doanh tại Luật Doanh nghiệp (DN) hay không.
NCD
(TBTCO) - Sửa đổi khái niệm về doanh nghiệp nhà nước (DNNN) và bổ sung quy định về hộ kinh doanh là hai nội dung quan trọng được quan tâm tại dự thảo Luật Doanh nghiệp (sửa đổi), vừa được trình Quốc hội sáng 15/11.
VĐT
(TBTCO) - Dự thảo Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) đã bổ sung quy định cụ thể hơn về hộ kinh doanh theo hướng tiếp tục thừa nhận sự tồn tại của hộ kinh doanh bên cạnh các loại hình pháp lý khác, không ép buộc hộ kinh doanh phải chuyển thành doanh nghiệp hoặc xóa bỏ hình thức hộ kinh doanh.
con dau
(TBTCO) - Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua quy định, DN không cần ghi ngành, nghề kinh doanh trong giấy chứng nhận đăng ký DN; được tự quyết định hình thức, nội dung con dấu… sẽ " cởi trói" cho DN, tạo điều kiện để DN phát triển mạnh thời gian tới.
hội thảo dự thảo luật doanh nghiệp
(TBTCO) - Luật Doanh nghiệp sửa đổi sẽ tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động thành lập DN thông qua việc áp dụng thống nhất các thủ tục, đồng thời cũng giải quyết được những bất cập trong khi làm thủ tục giải thể DN.
qh
(TBTCO) - Việc sửa đổi qui định nội dung chào bán cổ phần riêng lẻ của công ty cổ phần không phải công ty cổ phần đại chúng và chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu như dự án Luật Doanh nghiệp sửa đổi sẽ ảnh hưởng đến tính minh bạch của thị trường vốn và chưa phù hợp với thông lệ quốc tế... Vì vậy, UBKT yêu cầu giữ nguyên như qui định hiện hành.