Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Luật Giáo dục nghề nghiệp
day nghe
(TBTCO) - Trong 5 năm (2011 – 2015), lao động qua đào tạo nghề ở tất cả các trình độ cao đẳng nghề, trung cấp nghề, sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 3 tháng đạt 38,5%. Tổng cục Dạy nghề đặt mục tiêu nâng tỷ lệ người lao động qua đào tạo nghề lên 63% vào năm 2020.
luật giáo dục nghề nghiệp
(TBTCO) - Chiều 27/11/2014, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Giáo dục nghề nghiệp gồm 8 chương, 79 điều, với 274/412 Đại biểu (ĐB) QH bấm nút thông qua, chỉ đạt 55,13%. Trong khi đó, có tới 125 ĐBQH không tán thành, 13 người không biểu quyết.
Nguyễn Thị Bé
(TBTCO) - Sáng 5/11, các ĐBQH đã thảo luận ở hội trường về một số nội dung của dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dạy nghề. Đa số đại biểu nhất trí đổi tên Luật thành Luật Giáo dục nghề nghiệp, tuy nhiên rất băn khoăn trong việc lựa chọn cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực này.