Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Luật Hải quan sửa đổi
Tổng cục Hải quan
(TBTCO) - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Vũ Ngọc Anh đã nhấn mạnh như vậy tại buổi giới thiệu Luật Hải quan sửa đổi, bổ sung (Luật Hải quan 2014) vừa được Quốc hội thông qua, diễn ra sáng nay (25/7), tại Hà Nội.
Cảng Cái Mép
(TBTCO) - Luật Hải quan (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua, chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2015. Xung quanh việc chuẩn bị, tổ thức triển khai, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Vũ Ngọc Anh đã có cuộc trao đổi với phóng viên TBTCVN.
Tổng cục Hải quan
(TBTCO) - Sau hơn 12 năm áp dụng, Luật Hải quan (2001) đã bộc lộ những hạn chế, bất cập trước đòi hỏi hiện đại hóa hải quan, hội nhập kinh tế quốc tế trong tình hình mới. Xuất phát từ thực tế trên, ngày 23/06/2014, Quốc hội đã thông qua Luật Hải quan sửa đổi có hiệu lực từ ngày 1/1/2015.
hq
(TBTCO) - Với 91,16% tổng số đại biểu Quốc hội (ĐBQH) có mặt bỏ phiếu tán thành, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Hải quan (sửa đổi) tại phiên họp toàn thể tại hội trường, sáng 23/6.
BT
(TBTCO) - Dự thảo Luật Hải quan (sửa đổi) bổ sung, sửa đổi nhiều quy định mới theo hướng đơn giản hóa thủ tục hải quan, ưu tiên cho DN uy tín, bảo vệ lợi ích quốc gia và phù hợp với thông lệ quốc tế.
(TBTCO) - Luật Hải quan sửa đổi dự kiến được trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII xem xét thông qua. Việc sửa đổi luật lần này có tính toàn diện, ngoài 4 nhóm vấn đề lớn, đổi mới quan trọng, còn bổ sung thêm 2 vấn đề tác động đến sự phát triển kinh tế, năng lực quản lý của cơ quan hải quan...
(TBTCVN) - Dự thảo Luật Hải quan sửa đổi đã và đang được Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan tổ chức lấy ý các chuyên gia kinh tế, đại diện các công ty luật và đông đảo đại diện doanh nghiệp (DN).