Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa luật kế toán
KBNN
(TBTCO) - Báo cáo tài chính nhà nước (BCTCNN) toàn quốc năm 2018 phải trình Quốc hội vào tháng 5/2020. Do đó, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đang tập trung cao độ, quyết tâm thực hiện trọng trách này.
phụ trách kế toán
(TBTCO) - Trường hợp đơn vị chưa bổ nhiệm được ngay kế toán trưởng thì bố trí người phụ trách kế toán hoặc thuê dịch vụ làm kế toán trưởng.
kế toán trưởng
(TBTCO) - Theo quy định của pháp luật kế toán thì kế toán trưởng trong doanh nghiệp có toàn bộ quyền và trách nhiệm theo quy định của pháp luật kế toán để tổ chức thực hiện công tác kế toán trong doanh nghiệp.
dịch vụ kế toán
(TBTCO) - Bà Bùi Xuân Thắm (TP. Hồ Chí Minh) đề nghị giải đáp một số nội dung về việc đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán và điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán quy định tại Luật Kế toán 2015.
kế toán trưởng
(TBTCO) - Chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam là đơn vị kế toán nên phải bố trí kế toán trưởng. Đối với tổ chức phi chính phủ nếu là đơn vị kế toán thì cũng phải bố trí kế toán trưởng theo quy định của pháp luật.
ke toan
(TBTCO) - Ông Nam Vũ (Hà Nội) hỏi Căn cứ quy định tại Luật Kế toán thì những người quan hệ trực tiếp gần nhất với thủ trưởng đơn vị không được làm kế toán có đúng không? Trường hợp là cháu ruột của thủ trưởng đơn vị có được làm kế toán không?
tổng cục hải quan
(TBTCO) - Ngày 20/1, Bộ Tài chính tổ chức họp báo chuyên đề giới thiệu Nghị định 174/2016/NĐ-CP (Nghị định 174) quy định chi tiết một số điều Luật Kế toán 2015, có hiệu lực từ 1/1/2017, với nhiều điểm mới thông thoáng cho doanh nghiệp (DN), đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế...
kế toán
(TBTCO) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật kế toán, trong đó quy định rõ những người không được làm kế toán, về hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán.
QH
(TBTCO) - Từ ngày 1/1/2017, ba luật về lĩnh vực tài chính sẽ chính thức có hiệu lực bao gồm Luật Ngân sách nhà nước (NSNN); Luật Phí, lệ phí và Luật Kế toán. Đây là những đạo luật quan trọng, tạo những bước đổi mới lớn trong lĩnh vực tài chính, ngân sách.