Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Luật Kiểm toán Nhà nước.
kiểm toán nhà nước
(TBTCO) - Hoạt động Kiểm toán nhà nước (KTNN) chỉ thực sự có ý nghĩa khi kết luận, kiến nghị kiểm toán được khai thác, sử dụng hiệu quả. Do vậy, để tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện kiến nghị kiểm toán, dự kiến làm rõ các quy định về chế tài, thẩm quyền xử lý trong Luật KTNN sửa đổi.
QH
(TBTCO) - Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 sẽ được bổ sung thêm một số luật như Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước...
Biểu quyết Luật KTNN
(TBTCO) - Với 87,85% ĐBQH nhấn nút tán thành, Luật Kiểm toán Nhà nước(sửa đổi) đã được Quốc hội thông qua. Luật gồm 9 chương 73 điều quy định cụ thể về trách nhiệm của Kiểm toán Nhà nước(KTTN), Tổng Kiểm toán Nhà nước.
TVQH
(TBTCO) - Sáng 22/12, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã khai mạc phiên họp thường kỳ cuối cùng của năm. Trong ngày làm việc đầu tiên của phiên họp 33, UBTVQH đã thảo luận về Pháp lệnh xử lý hành chính các hành vi cản trở hoạt động tố tụng của TAND và dự án Luật Kiểm toán Nhà nước.
Mai Thị Ánh Tuyết (An Giang
(TBTCO) - Thảo luận tại Hội trường về dự thảo Luật Kiểm toán Nhà nước (sửa đổi), đại biểu Mai Thị Ánh Tuyết (An Giang) cho rằng, dự thảo luật chưa quy định cụ thể về xử lý vi phạm trong việc giải quyết kiến nghị của các đơn vị kiểm toán đối với báo cáo của kiểm toán nhà nước.
QH
(TBTCO) - Chiều 20/10, sau phần báo cáo về tình hình ngân sách nhà nước (NSNN), Quốc hội tiếp tục nghe các tờ trình về 3 dự án Luật bao gồm Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB), Luật NSNN (sửa đổi) và Luật Kiểm toán Nhà nước (sửa đổi).