Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Luật Kih doanh bất động sản
bất động sản
(TBTCO) - Dự thảo luật mới cho phép các chủ đầu tư kinh doanh bất động sản (BĐS) được cho thuê, cho thuê mua BĐS hình thành trong tương lai. Bỏ quy định bắt buộc tổ chức, cá nhân kinh doanh BĐS khi bán, cho thuê, cho thuê mua BĐS phải thông qua sàn giao dịch...