Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Luật Ngân sách Nhà nước
chấn chỉnh
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Chỉ thị 31/2018 về việc chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành pháp luật về ngân sách nhà nước.
Cần tạo động lực khuyến khích sản xuất, tăng quy mô, mở rộng diện thu NSNN.
(TBTCVN) - Theo ông Đặng Văn Thanh - Chủ tịch Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam, cần sớm tạo lập khuôn khổ pháp lý cho nền tài chính quốc gia, có nghĩa là phải có Luật Tài chính nhà nước, Luật Tài chính công bên cạnh những luật hiện có như Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý nợ công…
xây dựng
(TBTCO) - Ông Nguyễn Văn Hoài (Lai Châu) hỏi Phòng Giáo dục và Đào tạo của huyện có được sử dụng nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư để đầu tư xây dựng mới các hạng mục phụ trợ không (xây dựng mới cổng, tường rào, nhà để xe)?
chuyển nguồn
(TBTCO) - Đơn vị ông Quang Thành (Bình Phước) được cấp bổ sung kinh phí ngày 19/12/2017 để mua hóa chất tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi đợt II/2017 trên địa bàn tỉnh (nguồn dự phòng).
hoa don
(TBTCO) - Bà Nguyễn Thị Kim Dung (An Giang) hỏi Để thanh toán chế độ trang phục thanh tra viên thì ngoài việc thực hiện theo Luật Ngân sách cần có thêm những chứng từ gì?
QH
(TBTCO) - Từ ngày 1/1/2017, ba luật về lĩnh vực tài chính sẽ chính thức có hiệu lực bao gồm Luật Ngân sách nhà nước (NSNN); Luật Phí, lệ phí và Luật Kế toán. Đây là những đạo luật quan trọng, tạo những bước đổi mới lớn trong lĩnh vực tài chính, ngân sách.
ngan sach
(TBTCO) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 163/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước.
trang 6
(TBTCVN) - Bộ Tài chính đang dự thảo thông tư hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu NSNN qua Kho bạc Nhà nước (KBNN). Dự thảo thông tư đã đề xuất việc tổ chức thu NSNN theo quy định của Luật NSNN, Luật Quản lý thuế và quy định khác của pháp luật về thu NSNN.
NS
(TBTCO) - Rất nhiều nội dung mới về dự toán ngân sách Nhà nước (NSNN) đã được Bộ Tài chính quy định trong Thông tư số 91/2016/TT-BTC hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2017, năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách 2017 – 2020 và cũng là năm bắt đầu thực hiện Luật Ngân sách Nhà nước mới.