Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Luật ngân sách nhà nước
chi ngân sách
(TBTCO) - Theo Bộ Tài chính, nguồn tăng thu, tiết kiệm chi đã thể hiện sắp xếp thứ tự ưu tiên đối với các nhiệm chi quan trọng của ngân sách nhà nước, như giảm bội chi, tăng chi trả nợ; bổ sung quỹ dự trữ tài chính; bổ sung nguồn thực hiện chính sách tiền lương; chi an sinh xã hội...
Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước phát biểu tại hội nghị.
(TBTCVN) - Trong 6 tháng đầu năm 2020, toàn ngành Dự trữ Nhà nước (DTNN) cùng các bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia (DTQG) đã tổ chức xuất cấp kịp thời hàng DTQG, theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các cấp có thẩm quyền, với tổng số hàng hóa trị giá trên 1.013 tỷ đồng.
Ngan sach
(TBTCO) - Kết quả Chỉ số công khai ngân sách tỉnh (POPI) 2019 cho thấy, chỉ số trung bình về công khai ngân sách tỉnh đạt 65,5/100 điểm, cao hơn so với chỉ số trung bình của POPI 2018 là 51 điểm, cho thấy mức độ công khai ngân sách nhà nước (NSNN) của 63 tỉnh năm 2019 đã có nhiều cải thiện hơn.
chấn chỉnh
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Chỉ thị 31/2018 về việc chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành pháp luật về ngân sách nhà nước.
Cần tạo động lực khuyến khích sản xuất, tăng quy mô, mở rộng diện thu NSNN.
(TBTCVN) - Theo ông Đặng Văn Thanh - Chủ tịch Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam, cần sớm tạo lập khuôn khổ pháp lý cho nền tài chính quốc gia, có nghĩa là phải có Luật Tài chính nhà nước, Luật Tài chính công bên cạnh những luật hiện có như Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý nợ công…
xây dựng
(TBTCO) - Ông Nguyễn Văn Hoài (Lai Châu) hỏi Phòng Giáo dục và Đào tạo của huyện có được sử dụng nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư để đầu tư xây dựng mới các hạng mục phụ trợ không (xây dựng mới cổng, tường rào, nhà để xe)?
chuyển nguồn
(TBTCO) - Đơn vị ông Quang Thành (Bình Phước) được cấp bổ sung kinh phí ngày 19/12/2017 để mua hóa chất tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi đợt II/2017 trên địa bàn tỉnh (nguồn dự phòng).
hoa don
(TBTCO) - Bà Nguyễn Thị Kim Dung (An Giang) hỏi Để thanh toán chế độ trang phục thanh tra viên thì ngoài việc thực hiện theo Luật Ngân sách cần có thêm những chứng từ gì?
QH
(TBTCO) - Từ ngày 1/1/2017, ba luật về lĩnh vực tài chính sẽ chính thức có hiệu lực bao gồm Luật Ngân sách nhà nước (NSNN); Luật Phí, lệ phí và Luật Kế toán. Đây là những đạo luật quan trọng, tạo những bước đổi mới lớn trong lĩnh vực tài chính, ngân sách.