Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa luật ngân sách sửa đổi
thường vụ quốc hội
(TBTCO) - Chiều 26/2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến về một số vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau của dự án Luật Ngân sách nhà nước (NSNN) (sửa đổi).
o
(TBTCO) - Ngày 11/10/2014 tại TP Hải Dương, Viện Nghiên cứu lập pháp và Quỹ Oxfam tại Việt Nam đã tổ chức Hội thảo “Báo cáo kết quả tham vấn cộng đồng và góp ý hoàn thiện Dự thảo Luật Ngân sách Nhà nước (sửa đổi)".
NS
(TBTCO) - Mặc dù Luật Ngân sách Nhà nước (NSNN) đã quy định nguyên tắc về số bổ sung có mục tiêu từ NSTW cho NSĐP; tuy nhiên, chưa quy định đầy đủ, cụ thể các tiêu chí cho từng mục tiêu từ NSTW hỗ trợ.