Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Luật người lao động Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài
Bộ LĐTBXH
(TBTCO) - Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài sửa đổi sẽ tăng nặng hình phạt lao động bỏ trốn khỏi nơi làm việc; có đủ chế tài để khởi kiện lao động và người bảo lãnh cho lao động, bắt buộc lao động phải nộp phạt theo quy định của pháp luật.