Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Luật NSNN
Báo cáo ngân sách dành cho công dân được công khai 5 năm qua.
(TBTCVN) - Công khai, minh bạch ngân sách của Việt Nam gần đây đạt nhiều tiến bộ, được các chuyên gia và tổ chức quốc tế ghi nhận. Minh chứng là việc công khai, minh bạch ở địa phương đã có cải thiện đáng kể, người dân có thể giám sát toàn bộ quy trình ngân sách.
Năm 2019, các bộ, ngành, địa phương sẽ cắt giảm 100% lễ động thổ khởi công các công trình
(TBTCVN) - Tại phiên họp 33, sau khi xem xét các báo cáo của Chính phủ và Uỷ ban Tài chính ngân sách, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đánh giá, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) năm 2018 đã có bước chuyển quan trọng, đem lại kết quả rõ rệt.
Ảnh minh họa
(TBTCVN) - Cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa trong quản lý thu, chi NSNN, công tác kế toán, kiểm toán, thanh tra, kiểm tra tài chính - ngân sách; quản lý tài sản công được đẩy mạnh, có hiệu quả; công khai, minh bạch ngân sách có chuyển biến tích cực.
Hoạt động nghiệp vụ tại Kho bạc Nhà nước. Ảnh: T.T
(TBTCVN) - Việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương ngân sách nhà nước (NSNN) luôn được Chính phủ, Bộ Tài chính đặc biệt quan tâm.
KBNN
(TBTCVN) - Công tác quản lý và điều hòa ngân quỹ nhà nước (NQNN) luôn đảm bảo sự cân bằng giữa khả năng ngân quỹ với nhu cầu thanh toán, chi trả phát sinh ở mọi thời điểm.
Cơ quan thuế các cấp tăng cường công tác quản lý thu, đáp ứng các nhiệm vụ chi. Ảnh: T.T
(TBTCVN) - Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo thông tư quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2019. Trong đó, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, cơ quan trung ương, địa phương và đơn vị sử dụng ngân sách thực hiện chi ngân sách trong phạm vi dự toán được giao.
Việc cơ cấu lại thu - chi NSNN theo phân cấp ngân sách
(TBTCVN) - Phân cấp ngân sách nhà nước (NSNN) theo Luật NSNN năm 2015 đã tạo chủ động cho chính quyền địa phương trong quyết định nguồn thu và nhiệm vụ chi.
Thi công nâng cấp một tuyến kênh mương trên địa bàn xã Cát Trinh (Phù Cát), Bình Định.
(TBTCVN) - Luật Đầu tư công số 49/2014/QH14 đến nay đã triển khai được hơn 3 năm, bên cạnh kết quả đạt được cũng còn không ít hạn chế, vướng mắc cần được sửa đổi.
Ứng dụng CNTT vào các hoạt động nghiệp vụ giúp tạo thuận lợi cho cả khách hàng
(TBTCVN) - Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra và được Bộ Tài chính chỉ đạo toàn ngành khẩn trương bắt nhịp. Thực hiện chỉ đạo này Kho bạc Nhà nước (KBNN) đang tích cực ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào các hoạt động nghiệp vụ.