Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Luật quản lý sử dụng tài sản nhà nước
Ảnh minh hoạ
(TBTCVN) - Ngày 29/5, Quốc hội sẽ thảo luận tại hội trường về dự án Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi) (QLSDTSNN) trước khi biểu quyết thông qua.
Dự thảo Luật đã bổ sung một trong những hành vi bị cấm là “sử dụng xe ô tô và các tài sản khác
(TBTCVN) - Sáng 20/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi).
TV6
(TBTCO) - Sáng 10/1, tại phiên họp thứ 6, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã cho ý kiến về các vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (QLSDTSNN) (sửa đổi).
trang 3
(TBTCVN) - Chiều 15/9/2016, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã cho ý kiến về Dự án Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (QLSDTSNN) (sửa đổi).
UB
(TBTCO) - Quyền quản lý, sử dụng tài sản công đang ở trong tình trạng “năm cha, ba mẹ”, dẫn đến quản lý phân tán, lỏng lẻo gây thất thoát, lãng phí, tham nhũng. Nếu hiệu quả sử dụng tài sản công tăng thêm 1-2% thì hằng năm ngân sách sẽ tiết kiệm 10.000 - 20.000 tỷ đồng.
toan canh
(TBTCO) - Làm sao trong luật sắp tới chúng ta thể hiện được quan điểm không có vùng cấm, không ngại đụng chạm trong quản lý, sử dụng tài sản công, kể cả đối với lực lượng vũ trang, các tổ chức Đảng…; cần làm rõ hơn khái niệm về tài sản công; các chế định chế tài cũng phải rõ ràng, nghiêm túc...
trang 6
(TBTCVN) - Bộ Tài chính đang tiếp tục lấy ý kiến cho Dự thảo Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (TSNN- sửa đổi), còn gọi là Luật Quản lý, sử dụng tài sản công (TSC).
QH
(TBTCO) - Theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017, Quốc hội sẽ thảo luận và thông qua Luật Quản lý nợ công (sửa đổi); Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi) trong năm 2017.