Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Luật sĩ quan
Luật sĩ quan quan đội nhân dân
(TBTCO) - Sáng nay, UBTVQH đã khai mạc phiên họp thứ 21 diễn ra từ ngày 9/9 - 24/9 tại Hà Nội. Sau phần phát biểu khai mạc của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, UBTVQH đã cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam.