Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Luật sửa đổi các luật thuế
thuế hà nội
(TBTCVN) - Thực hiện Nghị quyết 19 của Chính phủ về cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, năm 2014 Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã tiến hành sửa đổi, bổ sung nhiều chính sách để giảm thời gian nộp thuế.
ĐTH
(TBTCO) - Sáng 4/11, các ĐB Quốc hội đã thảo luận tại tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB).