Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Luật Sỹ quan Quân đội nhân dân Việt Nam
 sỹ quan quân đội
(TBTCO) - Sáng 27/11, tại hội trường, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Sỹ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, với tỷ lệ 73,04% số đại biểu tán thành. Quốc hội cũng thông qua Luật sỹ quan công an nhân dân (sửa đổi) với tỷ lệ tán thành là 71,83%.