Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Luật thuế thu nhập cá nhân
(TBTCVN) - Các phương tiện thông tin đại chúng thời gian qua đề cập khá nhiều về việc một số ca sỹ, nghệ sỹ… (gọi chung là người nổi tiếng) - nộp thuế thấp, không tương xứng với thu nhập rất cao; hay các nhà quản lý thuế khó kiểm soát được mức thu nhập thật của họ, dẫn đến thất thu...