Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Luật tổ chức chính quyền địa phương
UBPL
(TBTCO) - Chiều 22/11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương.
cao đình thưởng
(TBTCO) - Sáng 25/10, Quốc hội (QH) thảo luận về dự án Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, nhiều ý kiến đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tập trung vào việc giảm số lượng cấp phó của HĐND tỉnh, huyện. Tuy nhiên, đến thời điểm này vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau.
nguyễn thị quyết tâm
(TBTCO) - Phát biểu tại Quốc hội (QH), nhiều đại biểu Quốc hội (ĐBQH) không đồng tình việc giảm số lượng phó chủ tịch hội đồng nhân dân (HĐND) cấp tỉnh, cấp huyện và phó trưởng ban chuyên trách của HĐND cấp tỉnh.
QH
(TBTCO) - Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 sẽ được bổ sung thêm một số luật như Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước...
ĐB NTP
(TBTCO) - Nếu dự thảo luật Tổ chức chính quyền địa phương (TCCQĐP) hiện nay được thông qua, HĐND các cấp sẽ tăng thêm ít nhất 12.600 biên chế. Đây là một băn khoăn của ĐB Quốc hội khi thảo luận tại hội trường chiều 1/6 về dự án Luật TCCQĐP.
trần du lịch
(TBTCO) - "Khi xảy ra vụ việc gì, dù có ông phó cấp trên phụ trách thì ông trưởng phải chịu trách nhiệm, đừng nói tôi không biết. Còn tổ chức chính quyền như hiện nay phó cũng là một cấp".
TDL
(TBTCO) - Bỏ hay giữ Hội đồng nhân dân (HĐND), làm sao để HĐND bớt tính hình thức, phân cấp thế nào để chính quyền trung ương đủ mạnh để giám sát, chính quyền địa phương (CQĐP) đủ “đất” để điều hành...
TDL
(TBTCO) - Người ta nói, bộ máy hành chính Việt Nam như đan một cái lưới để bắt mọi loại cá, thành ra cá lớn thì làm rách lưới, cá nhỏ thì lọt hết. Chúng ta phải khắc phục những điểm này, nếu không thì không còn cơ hội nữa.