Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Luật Việc làm
hoc nghe
(TBTCO) - Người lao động được hỗ trợ học nghề khi đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 9 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng nếu chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng theo quy định của pháp luật nhưng chưa đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.
that nghiep
(TBTCO) - Bộ LĐTB&XH vừa ban hành Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp.
học nghề
(TBTCO) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp, trong đó quy định hỗ trợ nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động.
Luật viec lam
(TBTCO) - Nếu được thông qua, Luật Việc làm có tới 12 điều Chính phủ phải hướng dẫn và 2 điều do Bộ hướng dẫn. Trong khi đó, có tới 51% văn bản từ đầu nhiệm kỳ đến giờ Chính phủ còn nợ, chưa có hướng dẫn.