Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Luật Xử phạt vi phạm hành chính
Cán bộ Cục Hải quan Bình Dương kiểm tra hàng hóa thuộc diện KTCN.
(TBTCVN) - Đề án về mô hình cơ quan hải quan là đầu mối thực hiện kiểm tra chuyên ngành (KTCN) tại cửa khẩu sẽ giúp tiết kiệm ngân sách, giảm thời gian thông quan hàng hóa, nâng cao trách nhiệm của DN so với cách làm hiện nay.