Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Lugansk
ukraine
(TBTCO) - Ngày 26/1, chính quyền trung ương Ukraine đã ra lệnh áp đặt tình trạng báo động cao trên toàn bộ lãnh thổ nước này. Cộng đồng người Việt tại thành phố cảng Mariupol cũng đã ra thông báo yêu cầu bà con sơ tán khỏi thành phố này.
Nga vien tro Ukraine
(TBTCO) - Thứ trưởng Bộ tình trạng khẩn cấp Nga, ông Vladimir Stepanov cho biết, 100 xe tải đầu tiên mang theo 1.000 tấn hàng viện trợ sẽ tập kết ở Rostov trong ngày 29/10.