Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Lugansk của Ukraine
Nga vien tro Ukraine
(TBTCO) - Thứ trưởng Bộ tình trạng khẩn cấp Nga, ông Vladimir Stepanov cho biết, 100 xe tải đầu tiên mang theo 1.000 tấn hàng viện trợ sẽ tập kết ở Rostov trong ngày 29/10.