Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa lương giám đốc
lương khủng
(TBTCO) - Mức lương cấp giám đốc ở Hà Nội là từ 50 đến 189 triệu đồng/tháng, còn ở TP.Hồ Chí Minh là từ 35 đến 105 triệu đồng/tháng. Nhưng lương nhân viên cấp cao thì tại TP.Hồ Chí Minh là từ 8,5 đến 71,7 triệu đồng/tháng, còn ở Hà Nội lại từ 9 đến 49 triệu đồng/tháng.