Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa lương mới
bang
(TBTCO) - Theo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, từ ngày 1/7/2018, cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang sẽ được áp dụng bảng lương mới theo mức tăng của lương cơ sở.
bao hiem
(TBTCO) - Xây dựng chế độ tiền lương mới trong khu vực công, thực hiện từ năm 2021, gắn với lộ trình cải cách hành chính, tinh giản biên chế; đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; đổi mới đơn vị sự nghiệp công lập.
q
(TBTCO) - Tỉnh Quảng Ninh vừa đặt ra nhiệm vụ năm 2018 thu ngân sách nội địa đạt 30.360 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2017 và lấy chủ đề công tác năm là “Nâng cao chất lượng môi trường sống”.
muc luong moi
(TBTCO) - Theo Nghị định 47/2017/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang vừa được Chính phủ ban hành, từ ngày 1/7/2017 mức lương cơ sở là 1.300.000 đồng/tháng (thay cho mức cũ là 1.210.000 đồng/tháng).
cai cach luong
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công do Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh làm Trưởng ban Chỉ đạo.