Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa lương tối thiểu vùng 2019
luong
(TBTCO) - Hôm nay, Hội đồng Tiền lương quốc gia (HĐTLQG) tổ chức phiên họp kín lần ba để thương lượng phương án điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2019 tại Đồ Sơn (Hải Phòng). Kết thúc phiên họp, với 15/15 phiếu tán thành, mức tăng được chốt là 5,3%.
luong
(TBTCO) - Trước thềm phiên họp đầu tiên của Hội đồng Tiền lương quốc gia, đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho rằng, chưa nên điều chỉnh lương tối thiểu vùng trong năm 2019 để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.
luong toi thieu
(TBTCO) - Đến hẹn lại lên, vào thời điểm tháng 7 hàng năm, Hội đồng Tiền lương quốc gia lại chuẩn bị họp bàn phương án điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm tới. Theo nhận định của chuyên gia lao động - tiền lương, dự kiến lương tối thiểu năm 2019 sẽ đạt ở mức tăng 5 - 6%.