Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa lương trong ngành ngân hàng
Lương sếp ngân hàng nữ ngày càng kém so với sếp nam
(TBTCO) - Trong ngành tài chính, khoảng cách về thu nhập giữa các lãnh đạo nam giới và nữ giới hiện ngày càng cách xa nhau ngay cả tại những quốc gia được coi là bình đẳng nhất thế giới, theo một khảo sát của hãng tin CNN.