Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa lưu giữ
hải phòng
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan đã chủ động triển khai các giải pháp ngăn chặn, xử lý hàng hóa tồn đọng tại các cảng biển Việt Nam theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Tài chính, nhờ đó đã giảm hơn 10.800 container phế liệu so với cuối năm 2018.
hiện vật
(TBTCO) - Trưng bày "Bí mật đại dương từ những con tàu cổ" giới thiệu tới công chúng hơn 500 hiện vật có niên đại từ thế kỷ 15 - 18 được tuyển chọn trong bộ sưu tập di sản gốm sứ từ các con tàu đắm mà Bảo tàng Lịch sử quốc gia đang lưu giữ và bảo quản.
Tàu biển
(TBTCO) - Tính từ 1/1/2017 đến hết ngày 15/4/2017, tổng số có 303 lượt tàu biển Việt Nam bị kiểm tra tại các cảng biển nước ngoài và có 10 lượt tàu biển Việt Nam bị lưu giữ tại các cảng nước ngoài, tỷ lệ lưu giữ là 4,06%.
tàu
(TBTCO) - Năm 2016 có 815 lượt tàu biển Việt Nam được kiểm tra tại các cảng nước ngoài (trong đó có 135 lượt tàu kiểm tra theo dạng follow-up (tiếp theo), 680 lượt tàu kiểm tra lần đầu) phát hiện được 2.140 khiếm khuyết các loại liên quan đến 514 lượt tàu, lưu giữ 26 lượt tàu.
tàu biển
(TBTCO) - Từ 1/1/2016 đến hết ngày 15/2/2016, tổng số có 109 lượt tàu biển Việt Nam bị kiểm tra tại các cảng biển nước ngoài và có 3 lượt tàu biển Việt Nam bị lưu giữ tại các cảng nước ngoài, tỷ lệ lưu giữ là 3,29%.
tàu
(TBTCO) - Năm 2015, tuy một số biện pháp trong Đề án “Đưa đội tàu biển Việt Nam ra khỏi Danh sách đen của Tokyo-MOU vào cuối năm 2014” đã tạm dừng nhưng số lượt tàu biển bị lưu giữ chỉ là 29 lượt, tiếp tục giảm hơn so với năm 2014.
tàu biển
(TBTCO) - Từ 1/1/2015 đến hết ngày 15/11/2015 có tổng số 851 lượt tàu biển Việt Nam bị kiểm tra tại các cảng biển nước ngoài, 27 lượt tàu biển Việt Nam bị lưu giữ, tỷ lệ lưu giữ là 3,94%.
Biển Đông
(TBTCO) - 10 tháng đầu năm 2015 có 748 lượt tàu biển Việt Nam bị kiểm tra tại các cảng biển nước ngoài và có 23 lượt tàu biển Việt Nam bị lưu giữ.
hcm
(TBTCO) - Sau hơn 10 năm bắt tay vào xây dựng và đi tìm tư liệu, Bảo tàng Văn học Việt Nam đã chính thức được khánh thành và đi vào hoạt động cuối tháng 6/2015. Việc ra đời Bảo tàng Văn học Việt Nam được xem là rất có ý nghĩa, đáp ứng sự mong đợi từ lâu của công chúng và giới cầm bút.