Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa lưu ký chứng khoán
VDSC
(TBTCO) - Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) có vốn điều lệ là 2.000 tỷ đồng, bao gồm vốn chủ sở hữu của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam là 1.000 tỷ đồng; vốn bổ sung trong quá trình hoạt động theo quy định của pháp luật.
tkck
(TBTCO) - Nhà đầu tư cá nhân trong nước đã mở mới 57.018 tài khoản trong tháng 2, giảm 34% so với tháng đầu năm 2021. Tuy vậy, lượng mở mới này vẫn cao thứ 3 lịch sử chỉ sau tháng 1 (86.017 tài khoản) và tháng 12/2020 (63.075 tài khoản).
ck
(TBTCO) - Nhà đầu tư cá nhân trong nước đã mở mới 88.523 tài khoản trong tháng 1, tăng hơn 40% so với tháng cuối năm 2020.
Nếu cổ phiếu bị hủy niêm yết/đăng ký giao dịch, nhà đầu tư cần rút chứng khoán lưu ký
(TBTCVN) - Ghi nhận qua phản ánh của một số nhà đầu tư, hiện nay trên thị trường chứng khoán đang tồn tại việc một số cổ phiếu bị hủy niêm yết/đăng ký giao dịch nhưng vẫn bị công ty chứng khoán thu phí lưu ký.
ndt
(TBTCO) - Đã có thêm 292 nhà đầu tư nước ngoài, bao gồm 51 tổ chức và 241 cá nhân được VSD cấp mã số giao dịch chứng khoán trong tháng 9/2019, giảm 32 mã so với tháng trước.
Giữ nguyên quyền đại diện vốn nhà nước tại sở giao dịch chứng khoán
(TBTCO) - Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục cho ý kiến về dự án Luật Chứng khoán sửa đổi. Tại phiên họp, các đại biểu đều thống nhất việc tăng thẩm quyền cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước song phải phù hợp quy định pháp luật hiện hành.
ndt
(TBTCO) - Số liệu cấp mã giao dịch cho nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 6/2019 đã giảm 76 mã so với tháng trước; còn so với cùng kỳ năm trước đã giảm 109 mã.
WBVN
(TBTCO) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có quyết định cho phép bổ sung nội dung hoạt động vào giấy phép của Ngân hàng TNHH MTV Woori Việt Nam.
trung
(TBTCO) - Số liệu cấp mã giao dịch cho nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 4/2019 đã giảm 93 nhà đầu tư so với tháng trước, còn so với cùng kỳ năm trước đã giảm 437 nhà đầu tư.