Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa luyện thép
HSG
(TBTCO) - Theo Nghị quyết vừa được CtyCP Tập đoàn Hoa Sen (mã Ck HSG) công bố, HĐQT HSG quyết định trình ĐHCĐ thông qua chủ trương Nghiên cứu lập báo cáo tiền khả thi, báo cáo khả thi của dự án đầu tư khu liên hợp luyện cán thép tại các khu kinh tế có cảng biển nước sâu.