Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa LVI
LVI
(TBTCO) - Công ty Liên doanh Bảo hiểm Lào Việt (LVI) vừa tổ chức phiên họp Hội đồng quản trị lần thứ 20 tại thủ đô Viêng Chăn, nước CHDCND Lào để đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ kinh doanh năm 2017.
LVI
(TBTCO) - Công ty Liên doanh Bảo hiểm Lào Việt (LVI) vừa tổ chức phiên họp Hội đồng quản trị (HĐQT) lần thứ 19 tại Quy Nhơn, Bình Định nhằm đánh giá kết quả kinh doanh 10 tháng đầu năm 2016, thông qua định hướng, trọng tâm công tác 2 tháng cuối năm và giới thiệu Chủ tịch HĐQT mới.
LVI
(TBTCO) - Công ty Liên doanh Bảo hiểm Lào Việt (LVI) vừa tổ chức khai trương chi nhánh LVI Nam Lào tại Champasak (Lào).
BIC
(TBTCO) - Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) vừa công bố kết quả kinh doanh trước kiểm toán năm 2014 với tổng doanh thu phí bảo hiểm riêng công ty mẹ BIC đạt hơn 1.112,5 tỷ đồng, tăng trưởng 24,3% so với năm 2013.
6 tháng, BIC hoàn thành 52% kế hoạch cả năm
(TBTCO) - 6 tháng đầu năm 2014, doanh thu phí bảo hiểm gốc hợp nhất của Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) đạt 583,4 tỷ đồng, theo báo cáo tài chính bán niên đã soát xét vừa được BIC công bố.
5 tháng đầu năm, LVI đạt doanh thu phí bảo hiểm 4,66 triệu USD
(TBTCO) - Báo cáo tài chính 5 tháng đầu năm 2014 của Công ty Liên doanh Bảo hiểm Lào Việt (LVI) cho thấy, doanh thu phí bảo hiểm của LVI đạt 4,66 triệu USD, tăng trưởng 24%.
(TBTCO) - Tổng doanh thu hợp nhất của BIC trong năm 2013 đạt 1.227,7 tỷ đồng. Lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 123,37 tỷ đồng, tăng hơn 11% so với năm 2012 và hoàn thành vượt mức kế hoạch cả năm 2013. Đây là kết quả kinh doanh trước kiểm toán năm 2013 vừa được BIC công bố.
(TBTCO) - Tại Thủ đô Viêng-chăn (Vientiane), Lào, Công ty Liên doanh Bảo hiểm Lào Việt (LVI) đã trao 22 triệu USD tiền bồi thường thân máy bay ATR 72-600 gặp nạn tại Lào ngày 16/10/2013 vừa qua.
(TBTCO) - Máy bay ATR72-600 của Lao Airlines gặp nạn tại sông Mekong, có tham gia bảo hiểm tại LVI – là cty liên doanh giữa Tổng Cty Bảo hiểm BIDV (BIC) và Ngân hàng Ngoại thương Lào (BCEL). Hiện Lãnh đạo BIC, công ty mẹ của LVI đã bay từ Việt Nam sang Lào để phối hợp giải quyết tổn thất.