Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa mã nguồn mở
công ty sanofi
(TBTCO) - Đoàn doanh nghiệp Pháp gồm 4 công ty LINAGORA, MANDRIVA, SIVEO và UBIQUBE, chuyên về điện toán đám mây và mã nguồn mở, sẽ đến Việt Nam vào hai ngày 25 và 26/9 trong khuôn khổ chuyến công tác do Cơ quan thương mại UBIFRANCE tổ chức.