Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Mai Tiến Dũng
BT
(TBTCO) - Tại Nghị quyết 01, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xác định phương châm hành động của năm 2021 là “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, khát vọng phát triển”, phấn đấu tăng trưởng GDP 6,5%, cao hơn mức 6% Quốc hội giao.
bộ trưởng
(TBTCO) - Mục tiêu của ngành Y tế là xây dựng nền y tế thông minh. Cơ sở y tế dành thời gian cho khám chữa bệnh chứ không phải dành thời gian cho thủ tục, giấy tờ.
hội nghị
(TBTCO) - Chiều 28/12, tại Hội nghị Chính phủ với địa phương, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành,địa phương triển khai nghiêm các chỉ đạo về cải cách thủ tục, tạo môi trường kinh doanh gắn với chính phủ điện tử.
BT MTD
(TBTCO) - Đây là thông tin nổi bật được công bố tại Hội tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Văn phòng Chính phủ (VPCP) chiều 25/12.
mai tiến dũng
(TBTCO) - Sáng 9/11, trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, thời gian tới Chính phủ sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, khắc phục tình trạng "người chết đi bầu trưởng thôn".
Mai Tiến Dũng
(TBTCO) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký Quyết định thay đổi thành viên Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao các bộ, cơ quan, địa phương.
văn phòng chính phủ
(TBTCO) - Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Đề án cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu, nếu thực hiện tốt, cải cách này sẽ rất triệt để, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng.
mtd
(TBTCO) - Theo Tổ công tác của Thủ tướng, trong bối cảnh đại dịch COVID-19, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, việc đẩy mạnh cải cách sẽ giúp người dân được hưởng lợi theo tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”, đồng thời tạo ra dư địa tăng trưởng lớn.
TT
(TBTCO) - Sáng 19/8, Văn phòng Chính phủ (VPCP) đã tổ chức lễ khai trương Hệ thống Thông tin báo cáo quốc gia, Trung tâm Thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và công bố dịch vụ công trực tuyến thứ 1.000 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.