Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa mặn lợ
thuysanthaibinh
(TBTCO) - Tận dụng tiềm năng sẵn có, Thái Bình tập trung phát triển nuôi trồng thủy sản (NTTS) mặn lợ theo hướng sản xuất hàng hóa, phát triển nuôi những đối tượng có giá trị kinh tế cao, thị trường tiêu thụ thuận lợi.