Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa mạng vá
d
(TBTCO) - Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định số 227/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh.
cc
(TBTCO) - Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghệ mạng và Truyền thông (mã Ck CMT) vừa công bố thông tin về kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc hủy niêm yết tự nguyện trên Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM và đăng ký giao dịch trên UPCoM.
l
(TBTCO) - Ngày 24/4, Ban Quản lý Khu kinh tế (KKT) phối hợp với Công ty CP Xi măng và xây dựng Quảng Ninh tổ chức lễ công bố quyết định phê duyệt Đề án đầu tư, nâng cấp, hoàn thiện kết cấu hạ tầng và đổi mới quản lý vận hành KCN Cái Lân.
Hằng ngày bà Hồng vẫn cần mẫn mạng áo cho khách
(TBTCO) - Mạng vá quần áo xưa kia được xem là một nghề truyền thống phổ biến của Hà thành. Nhưng thật hiếm tìm thấy được một hộ gia đình nào ở "36 phố phường" vẫn còn giữ nguyên nghề mạng vá quần áo thủ công như gia đình bà Hồng.