Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Mang vàng
an ninh
(TBTCO) - Để tăng cường công tác bảo đảm an ninh hàng không cho các chuyến bay, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các đơn vị rà soát lại toàn bộ các quy trình thực hiện nhiệm vụ của các thành phần có liên quan đến công tác phục vụ tàu bay.
vang
(TBTCO) - Cá nhân Việt Nam và nước ngoài xuất nhập cảnh qua các cửa khẩu (trừ trường hợp định cư) không được mang theo vàng miếng, vàng nguyên liệu. Đối với vàng nữ trang, nếu mang từ 300g trở lên phải khai báo hải quan.