Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Massachusetts
(TBTCO) - Tình trạng lũ lụt ngày càng lan rộng tại khu vực Massachusetts( Mỹ) khiến chi phí bảo hiểm lũ lụt tăng cao. Tiểu bang Massachusetts đã đưa ra văn bản pháp lý với chủ sở hữu nhà và yêu cầu họ mua bảo hiểm lũ lụt mà giá trị bồi thường không vượt quá số dư tài sản thế chấp của họ.
(TBTCO) - Đây là phán quyết của tòa án tối cao bang Massachusetts, Mỹ đối với gia đình một người phụ nữ đã tử vong do va đầu vào thành bể bơi trong một vụ sập cầu trượt bơm hơi.